bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Struktura własnościowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Nieruchomość znajdująca się w Olsztynie przy ulicy E. Turowskiego 3 została przekazana w trwały zarząd Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie decyzją Nr GGN.IV.72244-51/05 z dnia 16.05.2006 r. o ustanowieniu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Olsztyn, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 138/2, obręb 106,
o powierzchni 31236 m2.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olsztynie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Olsztyna.Opublikował: Robert Jeleński
Publikacja dnia: 06.06.2016
Podpisał: Henryk Mierzejewski
Dokument z dnia: 06.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 309